Κέικ Μαδέρας

Δεν έχει καμία σχέση με τα νησιά της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό.