Λαγάνα

Φτιάχνεται και καταναλώνεται μία φορά τον χρόνο, κάθε Καθαρά Δευτέρα.