Γκούλας

Σούπα κρέατος από την Ουγγαρία-μια εκδοχή της.